Of je dit nu leuk vindt of niet, we worden overspoeld met slogans. Als je zelf een slagzin wil bedenken, is het belangrijk om te weten waarmee je rekening dient te houden. Hieronder vind je 5 eigenschappen van een goede productslogan of bedrijfsslogan.

Kenmerk N°1: Slogans zijn kort

Een slogan is een heel beknopte tekst (geschreven of gesproken) die tot de kern van een zaak komt. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om in weinig woorden veel te zeggen. Slagzinnen zijn dus korte samenvattingen van waar een zaak of product voor staat.

“Zaak” kunnen we hier overigens dubbelzinnig opvatten. Enerzijds kan dit wijzen op een standpunt dat je wil innemen. Dit kan politiek, religieus, ecologisch of van welke andere aard dan ook zijn. Daarover gaat dit artikel dus niet, al zijn de meeste punten die we hier aanhalen ook wel van toepassing op dit soort slogans.

Anderzijds is zaak op te vatten als handelszaak. Met enige uitbreiding vallen hieronder ook diensten en producten.

Kenmerk N°2: Slogans worden herhaald

Een tweede kenmerk van slagzinnen is dat ze (soms tot vervelens toe) herhaald worden. De reden hiervoor is duidelijk. Als je lang genoeg iets herhaalt, wordt het onthouden.

Ouders en leerkrachten weten dit al langer dan vandaag. Maar ook bedrijven en organisaties zijn zich bewust van de kracht van herhaling. Net zoals betogers hun slogans lopen te scanderen en meedragen op spanborden, herhalen succesvolle bedrijven consequent hun slogan. Dit herhalen kan op veel manieren: in een radio- of TV-reclamespot, op brochures, elektronische mailings, reclamebanners enz…

Kenmerk N°3: Een slagzin kan veranderen

Slogans worden vaak bedacht voor een specifiek product of reclamecampagne. Dit soort slagzinnen leidt dan ook vaak een heel kort leven. Maar ook bedrijfsslogans durven in de loop van de tijd al eens veranderen.

Coca cola slogan
Slogans kunnen na een tijd veranderen.

Kenmerk N°4: Een slagzin moet uniek zijn

Elk bedrijf wil zich profileren als uniek. Net zoals je een uniek logo wil, zorg je er best voor dat je slogan enig in zijn soort is. Het laatste wat je immers wil is dat je een kopie lijkt van een ander bedrijf. Je slogan in je logo opnemen is een uitstekende manier om je van concurrenten te onderscheiden.

Kenmerk N°5: Slogans klinken goed

Ook al ben je nooit van plan om je slogan in een reclamespot op TV of radio te laten horen, toch moet je slogan goed klinken, net zoals je bedrijfsnaam. De reden hiervoor is dat mensen de neiging hebben om alles wat ze lezen binnensmonds te zeggen. Een slogan die niet goed klinkt, wordt ook niet onthouden.

Nog nuttige tips voor slagzinnenTijd is geen geld...

een klik soms wel


Sinds de lancering in 2010, ligt deze website te rijpen. Een beetje als wijn. Of whiskey. Meer dan 550.000 mensen zoals jij zijn hier informatie komen inwinnen.

Dat zegt iets over de kwaliteit van de inhoud die je hier vindt. Niet dan? Om deze gratis te kunnen blijven aanbieden, werken we samen met partners.

We gebruiken zelf hun diensten, producten of tools en kennen deze dan ook door en door. En we zijn ervan overtuigd dat ze ook voor jou een verschil kunnen maken.

De link hieronder leidt naar een partner website. Klik je erop, dan verdienen wij niets. Maar als je besluit om van het aanbod gebruik te maken, dan is het mogelijk dat we hier een kleine commissie op verdienen. Voor jou blijft de prijs hetzelfde. Maar je doet er 4 maal plezier mee. Jezelf (we bevelen enkel kwaliteit aan), alle lezers (gratis info), onze partners en ons.

Heb je op eender welk ogenblik een vraag over het aanbod van deze partner? We beantwoorden jouw vragen met plezier.[activecampaign form=1]