Spiegelschrift is een eenvoudige techniek om met letters in logo’s te spelen. In dit artikel bespreken we kort de mogelijkheden.

spiegelschriftHet logo van de TV-serie THE EV∃NT. Zwart-wit en één gespiegelde letter.

Twee voordelen van gespiegelde letters in logo’s

Het gebruik van spiegelschrift letters in logo’s heeft twee grote voordelen.

Voordeel N°1: spiegelschrift trekt de aandacht

We worden aandachtiger wanneer verwachtingspatronen doorbroken worden. Dit geldt ook voor logo’s. Aan de meeste logo’s lopen we voorbij zonder dat we ze opmerken. Bij logo’s waarin een letter gespiegeld is, is de kans groter dat we even stilstaan, of verwonderd opkijken. Het onverwachte en (letterlijk) omgekeerde van wat we gewend zijn te zien.

Voordeel N°2: spiegelen is creatief én gemakkelijk

In gewone tekstverwerkingsprogramma’s en aanverwanten (Excel, Powerpoint,…) is het vrij omslachtig om letters te spiegelen. Deze programma’s zijn dan natuurlijk ook niet bedoeld als tools om creatieve ontwerpen te maken. Als je daarentegen een beetje uit de voeten kan met een grafisch programma, is het spiegelen van een letter echt wel een koud kunstje. De inspanning is dus vrij minimaal van de kant van de ontwerper.

Eén van de weinige uitzonderingen waarin spiegelschrift gangbaar is: brandweerwagens.

Twee nadelen van spiegelschrift letters in logo’s

De techniek is ronduit schitterend, maar toch willen we twee kritische voetnoten plaatsen.

Nadeel N°1: Spiegelschrift is niet geschikt voor alle letters

Het effect vervalt voor de hoofdletters A, H, I, M, O, T, U, V, W, X en Y. Voor kleine letters zijn er meer mogelijkheden om het effect toch toe te passen, maar dit hangt grotendeels af van welk lettertype je voor je logo kiest.

Nadeel N°2: je ziet wel vaker letters gespiegeld in logo’s

Eenvoudige technieken hebben de eigenschap dat ze massaal toegepast worden. Dit is niet altijd een nadeel, maar in het specifieke geval van logo’s, waarbij creativiteit beoogd wordt, kan het wel wijzen op een gebrek aan inspiratie en originaliteit.

Hiermee willen we echter niet gezegd hebben dat het een goedkope truuk is. Als je een extra betekenis kan geven aan het spiegelschrift effect, is het zeker de moeite waard om het minstens te overwegen.

In de onderstaande foto lijkt de omgekeerde “e” op het eerste gezicht een goedkoop effectbejag. Als je daarentegen bedenkt dat logo’s er ook in zwart-wit goed moeten uitzien, krijgt het plots een meer zinnige betekenis.

Spiegelschrift in logoSubtiel logo met weinig kleuren en een “e” in spiegelschrift.

Conlusie: spiegelschrift wel of niet gebruiken in je logo?

In dit artikel willen we ons niet uitspreken over het wel of niet spiegelen van letters in je logo. De enige bedoeling is om aan te tonen dat eenvoudige kleine ingrepen in lettertypes, soms al een creatieve touch kunnen teweegbrengen. In dit artikel bespreken een andere techniek van spelen met logo lettertypes.