Als je een ontwerp maakt op je computer, doe je dit in RGB. Een drukker eist echter vaak dat de kleuren van je ontwerp in CMYK staan. Ergens in het proces moet je dus een tussenstap zetten.

RGB omzetten naar CMYK: een koud kunstje

De reden om RGB om te zetten naar CMYK moet je zoeken in de drukkerswereld. De kleuren op je computer worden weergegeven met RGB. Dit zijn 3 basiskleuren waarmee alle andere kleuren tot stand komen. Een drukker daarentegen werkt, eenvoudig gezegd met 4 kleuren: CMYK.

De omzetting van RGB naar CMYK (en omgekeerd) kan je in de meeste grafische software programma’s (Photoshop, Illustrator, CorelDraw) eenvoudig doen. De manier waarop je dit kan doen, hangt af van het programma waarmee je werkt.

DTP is meer dan kleuren omzetten

Bij het voorbereiden van een ontwerp voor een drukker komt er veel meer kijken dan enkel de kleuren in het bestand van RGB naar CMYK omzetten. In de aanlevering specificaties van drukkers kom jevaak termen als bleed, crop marks, enz. tegen.

Passers en snijmessen voor de drukker.

Deze vaktermen doen vermoeden dat er specialisten bij te pas komen. En dat klopt. Prepressers, ook wel DTP’ers genoemd, hun job bestaat eruit om van een ontwerp een drukklaar bestand te maken. Niet alle grafische vormgevers hebben de tijd, of interesse, om zich te verdiepen in de technische aspecten van prepress.

Vandaar ook dat je vaak in vacatures een onderscheid ziet tussen webdesigner en designer voor print. Natuurlijk zijn er steeds witte raven die nagenoeg alles aankunnen.

Conclusie

Uit het bovenstaande mag blijken dat voor ontwerpen, als naamkaartjes, brochures, labels,… en die voor een drukker bestemd zijn, heel wat komt kijken. Ga er niet van uit dat je volledig alles zelf zal kunnen. Daarvoor heb je niet enkel talent nodig, maar ook heel veel tijd en ervaring. Het inroepen van de hulp van een specialist kan daarom nooit kwaad.

Nog meer kleurrijke tips voor jouTijd is geen geld...

een klik soms wel


Sinds de lancering in 2010, ligt deze website te rijpen. Een beetje als wijn. Of whiskey. Meer dan 550.000 mensen zoals jij zijn hier informatie komen inwinnen.

Dat zegt iets over de kwaliteit van de inhoud die je hier vindt. Niet dan? Om deze gratis te kunnen blijven aanbieden, werken we samen met partners.

We gebruiken zelf hun diensten, producten of tools en kennen deze dan ook door en door. En we zijn ervan overtuigd dat ze ook voor jou een verschil kunnen maken.

De link hieronder leidt naar een partner website. Klik je erop, dan verdienen wij niets. Maar als je besluit om van het aanbod gebruik te maken, dan is het mogelijk dat we hier een kleine commissie op verdienen. Voor jou blijft de prijs hetzelfde. Maar je doet er 4 maal plezier mee. Jezelf (we bevelen enkel kwaliteit aan), alle lezers (gratis info), onze partners en ons.

Heb je op eender welk ogenblik een vraag over het aanbod van deze partner? We beantwoorden jouw vragen met plezier.[activecampaign form=1]