Taalkundigen zijn gek op allerlei woordspelletjes en -constructies. Maar ook in de grafische sector duikt af en toe een taaleigenaardigheid op. Één daarvan zijn zinnen waarin alle letters van het alfabet gebruikt worden…

Lettertypes en alle letters van het alfabet in een zin

Op veel font websites kom je zinnen tegen als Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack en The quick brown fox jumps over the lazy dog. De enige reden hiervoor is dat deze zinnen alle letters van het alfabet bevatten. Dat is vooral handig om te tonen hoe elke letter er in een bepaald lettertype uitziet.

Lettertypes en het abc

Je kan bij het bovenstaande de terechte bedenking maken of het niet makkelijker is om dan gewoon het alfabet te tonen? Op zich is dit inderdaad logischer, maar zoals je hieronder kan zien, is dit niet echt makkelijker om een beeld te krijgen van het lettertype ‘in werking’. Of met andere woorden: hoe ziet een zin eruit in een bepaald lettertype?

abc en lettertypes
ABC en lettertypes in Google Font.

Langere teksten en fonts

De zinnen die alle letters van het alfabet bevatten zijn soms niet voldoende om een goed beeld te krijgen van een lettertype. Vandaar dat een website als Google Web Fonts ook de mogelijkheid biedt om volledige paragrafen in een font te bekijken.

lange tekst lettertype bekijken
Paragrafen en lettertypes in Google Font.

Conclusie: bekijk steeds een font in een context

Een logo en huisstijl lettertypes kiezen wordt makkelijker als je een voorbeeld krijgt te zien van een zin waarin alle letters voorkomen. Toch zijn er ook situaties waarin je liever grotere tekstdelen ziet.

Om niet telkens in je tekstverwerker een font in te laden, zijn er makkelijke hulpmiddelen om lettertypes op je computer te bekijken.